FANDOM

Test

Mga Kawsatib na Pang-ugnay

        Ang iyong binasa/napakinggan ay isang uri ng tekstong exspositori

o naglalahad. Sa pagbuo ng ganitong uri ng teksto, mahalagang mapagsunudsunod ang mga ugnayang lohikal tulad ng sanhi at bunga ng mga pangyayarI. Mahalaga rin na maging malinaw at makahulugan ang mga konseptong pinaguugnay o pinagsasama sa talata at ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay. Sa tulong din ng mga kawsatib na pangugnay ay madaling matutukoy sa mga pahayag kung alin sanhi o dahilan at alin ang bunga o resulta ng pangyayari. Sundan sa ibaba ang mga paliwanag at halimbawa ng mga kawsatib na pang-ugnay. Maipapahayag ang relasyon o ugnayang sanhi at bunga sa iba’t ibang paraan. Ginagamit ang mga kawsatib na pang-ugnay na sapagkat/ pagkat, dahil / dahilan sa, at kasi sa pagsasabi ng sanhi o dahilan samantalang naglalahad naman ng bunga o resulta ang mga pang-ugnay na kaya/kaya naman, dahil dito, bunga nito, at tuloy .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki